mozilla.org.il
דף ראשי
The Mozilla
Foundation
English
הצטרפות
פורום
חדשות מוזילה
כתיבה לפי התקן
Firefox
Thunderbird
תנאי הרשיון
תמיכה טכנית
שו"ת
וויקי
קישורים
הוראות למתרגמים
דווח על באג
יצירת קשר
חיפוש

SourceForge Logo

valid html 4.0

תרגום קבצי האינדקס

בשם "קבצי אינדקס" הכוונה למספר קבצים בעלי סיומת RDF, הנמצאים בתיקית help של חבילת השפה, המכילים את התוכן הנראה במערכת הלשוניות של מערכת העזרה. כל ההסברים המופיעים להלן הם מתוך נסיוני האישי תוך ניסוי וטעיה, אך הם התגלו כפועלים היטב.

help-toc.rdf

קובץ זה מכיל את תוכן העניינים, המופיע תחת הלשונית "תוכן" (Content באנגלית).קובץ זה בנוי, כמו קבצי RDF אחרים, מסדרה של פסקאות. ניקח את הפיסקה הבאה לדוגמה:

<rdf:Description about="urn:root">
 <nc:subheadings>
  <rdf:Seq>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="nav" nc:name="דפדוף ברשת"
    nc:link="chrome://help/locale/nav_help.html#browsing_the_web"/>
   </rdf:li>
  </rdf:Seq>
 </nc:subheadings>
</rdf:Description>

(החלק <rdf:li> נחתך כאן למספר שורות כדי שיכנס לרוחב המסך)

נביט במספר חלקים של פסקה זו:

 1. <rdf:Description about="urn:root">: חלק זה קובע לאיזה ענף בעץ התוכן מתחבר חלק זה. במקרה זה, ענף זה מתחבר ל"שורש" העץ, המסומן urn:root.
 2. rdf:Description ID="nav": חלק זה קובע את זהות פיסקה זו. פיסקאות אחרות המייצגות ענפים היוצאים מתוך הענף שפיסקה זו מגדירה, יכילו שם זה בחלק rdf:Description about="urn:root" שלהן במקום "urn:root".
 3. nc:name="דפדוף ברשת": חלק זה מכיל את המחרוזת שתוצג למשתמש. זהו החלק שיש לתרגם בקבצים אלה.
 4. nc:link="chrome://help/loc...": חלק זה מגדיר את הדף שיוטען אל חלון העזרה.

אם כן, בקובץ זה יש לתרגם את החלק nc:name=, באותו אופן שתורגם בקובץ התוכן אליו הוא מתייחס, במידה ותורגם. אם קובץ התוכן אליו מתייחסת פסקה זו טרם תורגם, עדיף שלא לתרגם גם את הטקסט כאן, כדי שכאשר יתורגם קובץ התוכן, לא יווצרו אי התאמות בין הטקסט כאן והטקסט בקובץ התוכן. אם בטקסט המקורי יש קיצורים יחסית לקבצי התוכן המקוריים, ניתן לבצע קיצורים דומים גם בתרגום.

help-glossary.rdf

קובץ זה מכיל את רשימת המונחים המופיעה תחת הלשונית "אגרון" (Glossary). הגדרות המונחים מופיעות בקובץ glossary.html, שבשלב זה כבר אמור להיות מתורגם.

כפי שניתן לראות, קובץ זה מורכב מפיסקה אחת, המכילה את התג <rdf:li> מספר פעמים. כמו בקובץ הקודם, גם כאן יש לתרגם את הטקסט שבתוך המרכאות, אחרי התכונה nc:name=. מכיוון שרבים מן המושגים הם מושגים טכניים שאין להם תרגום עברי מקובל בתעשיה, במרבית המקרים הושאר גם המונח האנגלי בסוגריים, אלא אם כן קיים מונח עברי מקובל (כמו למשל 'עוגיה' עבור cookie), או שהמונח מורכב ממונחים אחרים להם כבר יש הסבר באגרון (למשל 'מפתח הצפנה', המורכב מן המונחים 'מפתח' ו'הצפנה', להם כבר יש הגדרות עם המונח האנגלי.) , או שהמונח קיים רק ב-Mozilla, ולכן בתור מתרגמים אנו גם קובעים את תרגומו העברי למשל, 'סימניה' עבור bookmark).

בנוסף לתרגום, יש לזכור לסדר מחדש את המונחים לפי סדר האלף בית העברי, בניגוד לאלף בית האנגלי לפיו היו מסודרים קודם.

mozillahelp.rdf

קובץ זה אינו מכיל הרבה מידע, והדבר היחיד שיש לתרגם בו הוא השורה nc:emptysearchtext="[לא נמצאו פריטים תואמים.]" המוצגת כאשר לא נמצא מידע עבור מילת החיפוש שהוכנסה בלשונית החיפוש.

help-indexAZ.rdf

קובץ זה יוצר, בצירוף הקובץ help-index1.rdf, את המפתח המופיע בלשונית "מפתח" (Index). קובץ זה מכיל את רשימת האותיות, המהוות ענפים ראשיים של עץ המונחים במפתח.

מכיוון שהמפתח מכיל גם מונחים אנגליים, מתוך קבצים שטרם תורגמו, וגם מונחים עבריים מתוך הקבצים שתורגמו, יש להכפיל את רשימת האותיות המיוצגות בתגי <rdf:li> שבו, על ידי הוספת תגים עבור האלף בית העברי. דבר זה נעשה על ידי הוספת 22 שורות דוגמת אלה המופיעות בו במקור עבור האלף בית האנגלי, אלא שלשורות אלה יש לתת תגי זיהוי rdf:Description ID="a" שונים ויחודיים לכל שורה בנפרד. ניתן לראות בתור דוגמה את הקובץ מתוך חבילת השפה עבור Mozilla 1.0, ולמעשה, כל עוד לא נעשו בו שינויים מבניים, ניתן למעשה להעתיק קובץ זה אל החבילה עליה אתה עובד. האותיות יוצגו לפי סדר ערכן המיספרי, כלומר קודם האותיות האנגליות ואחר כך העבריות, ולכן לשם שניתן לכל שורה אין חשיבות. להקלת העבודה מאוחר יותר, מומלץ לתת לשורות שמות הקשורים לאותיות אותן הן מייצגות, כמו מספר האות, וייתכן שגם שם האות עצמה יפעל. בתכונה nc:name= של כל שורה חדשה יש להכניס כמובן את האות אותה היא מייצגת, ואשר תוצג למשתמש.

help-index1.rdf

כאמור, קובץ זה יוצר בשיתוף הקובץ הקודם את מפתח המונחים המופיע תחת הלשונית "מפתח" (Index).

העבודה על קובץ זה היא המורכבת ביותר, ודורשת מלבד תרגום, גם עריכה של פסקאות הקוד, ולכן אם אינך בטוח שהבנת כיצד פועל קובץ RDF ומה המבנה שלו, עדיף שלא תתחיל לעבוד לפני שתשלים את הידע.

עקוב אחר הצעדים הבאים:

 1. בעזרת פקודת החיפוש של העורך, חפש שמות קבצים שידוע לך שכבר תורגמו. בצורה זו תוכל לאתר פסקאות המכילות קישורים לדפים שתורגמו, ואשר גם את הטקסט שלהן יש לתרגם.
 2. בכל פסקה כזו, יש לבצע את השינויים הבאים:
  1. בענפים הראשיים בהם יש שורה הדומה לשורה rdf:Description about="help-indexAZ.rdf#a", ערוך את השורה כך שהאות האנגלית שאחרי הסימן # (a בדוגמה זו) תוחלף בתג הזיהוי שנתת לשורה המתאימה לאות הראשונה של התרגום של פסקה זו, בקובץ help-indexAZ.rdf. לדוגמה, אם תרגום הטקסט המופיע אחרי nc:name= בפסקה זו מתחיל באות ד', יש לתת בשורה זו את הזיהוי שבחרת עבור השורה המייצגת את האות ד' בקובץ help-indexAZ.rdf.
  2. כאמור, תרגם את הטקסט המופיע בין המרכאות בשורה nc:name="...", כפי שתורגם בקובץ התוכן אליו הוא מתייחס, למעט קיצורים, אם הם קיימים גם בטקסט המקורי.
  3. עתה, בדוק אם לענף זה יש גם ענפי משנה המתחברים אליו. כזכור, ענפים אלה מתאפיינים בכך שבשורה rdf:Description about= שלהם מופיע הזיהוי של ענף זה. אם הם מצביעים על קובץ תוכן שתורגם, תרגם את השורה nc:name= שלהם גם כן (אין צורך לשנות ערכים אחרים בפיסקאות אלה, משום שתגי הזיהוי של הפיסקאות בקובץ זה לא שונו).
 3. הצעד הבא אינו הכרחי לפעולה תקינה של הקובץ, אך מומלץ לבצעו כדי להקל על ההתמצאות בקובץ מאוחר יותר: לאחר שאיתרת פסקה של ענף ראשי, המתייחס לאות בקובץ help-indexAZ.rdf, ואת כל הפסקאות המתייחסות אליה, העבר את הפסקאות כגוף אחד אל תחילת הקובץ, אל המקום היחסי שלהן ביחס לפסקאות מתורגמות אחרות. כלומר, את קבוצת הפסקאות הראשונה שמצאת העבר לתחילת הקובץ, וקבוצות פסקאות שמצאת לאחר מכן העבר גם כן לתחילת הקובץ, לפני או אחרי פיסקאות שהעברת קודם בהתאם לסדר האלף בית.

אריזה

בתום העבודה, שמור את הקובץ בתבנית UTF-8, סגור את Mozilla, והוסף חזרה לקובץ he-IL.jar שבתיקית chrome את הקובץ שתירגמת. פתח את Mozilla ובדוק אם התרגום מופיע במערכת העזרה.

אם אתה יוצר רק חלק מחבילת השפה, ואדם אחר מרכיב אותה, שלח אליו את הקבצים שתרגמת. אם אתה צריך לבנות את קובץ חבילת השפה בעצמך, בסוף העבודה יש לארוז את חבילת השפה לקובץ XPI כדי שגם אחרים יוכלו להתקינה: צור בספריה הראשית תיקיה בשם bin, ותחתיה צור ספריה בשם locale. בסופו של דבר צריך להתקבל מבנה כזה: C:\bin\locale. שים לב: יש להשתמש באותיות קטנות. ב-Windows זה אמנם לא משנה, אבל אותה חבילת שפה תשמש גם משתמשים במערכות הפעלה אחרות, כמו Linux, שם יש הבחנה בין אותיות גדולות לקטנות. שים את הקובץ he-IL.jar המתוקן בתיקיה locale, ומשם הוסף אותו לקובץ ה-XPI הראשוני שיצרת תוך שמירה על מבנה התיקיות.

חזרה לדף ההוראות הראשי

<<הקודם
Copyright © 1998-2002 The Mozilla Organization
and Hebrew localization team.
עודכן לאחרונה: 17 אוקטובר 2002