mozilla.org.il
דף ראשי
The Mozilla
Foundation
English
הצטרפות
פורום
חדשות מוזילה
כתיבה לפי התקן
Firefox
Thunderbird
תנאי הרשיון
תמיכה טכנית
שו"ת
וויקי
קישורים
הוראות למתרגמים
דווח על באג
יצירת קשר
חיפוש

SourceForge Logo

valid html 4.0

הוראות שימוש ב-Unipad

העבודה עם unipad מתחילה לאחר שהסתיימה העבודה עם MozillaTranslator וכבר קיימת חבילת שפה עובדת, לפחות חלקית.

קבצי חבילת השפה שמורים בפורמט הקרוי Unicode. זהו פורמט מורחב, המאפשר, בניגוד לפורמט ASCII או ANSI המשמש ב-DOS ו-Win9x, לשמור בטבלת אותיות אחת סט תוים של יותר משפה אחת או שתיים. ישנם מספר סוגים של קידוד Unicode, וקבצי חבילת השפה משתמשים בשניים מהם, כפי שמוסבר כאן (היית אמור לקרוא דף זה מזמן).

 • קבצי *.dtd שמורים בקידוד UTF-8.
 • קבצי *.properties שמורים בקידוד Escape-Unicode, המכונה ב-Unipad בשם ASCII-UNC(\u).

Unipad יודע לפתוח ולשמור קבצים במיגוון סוגי unicode, וזו הסיבה שאני משתמש בו. לחלופין, ניתן להשתמש בכל עורך unicode אחר היודע לטפל בשני סוגים אלה. תוכנת השירות Notepad המצורפת למערכות Windows 2000 ו-Windows XP (אך לא זו המצורפת לגירסאות קודמות של Windows) יודעת לשמור בתבנית UTF-8, אך לא בתבנית Escape-Unicode, ולכן לא תועיל כאן.

שיטת העבודה
 1. בעזרת winzip (או תוכנה אחרת לניהול קבצי zip) פתח את קובץ חבילת השפה שיצרת קודם (קובץ ה-xpi), והוצא מתוכו את הקובץ he-IL.jar.
 2. פתח את הקובץ he-IL.jar ופרוס אותו לתיקיה הראשית של הדיסק שלך (\:C) תוך שמירה על מבנה התיקיות ( ב-winzip יש לסמן את Use folder names). חשוב לפרוס לתיקיה הראשית לצורך האריזה מחדש מאוחר יותר. לאחר הפריסה תקבל בתיקיה הראשית תיקיה בשם locale, ובתוכה תיקיה בשם he-IL. אתה אמור לקבל מבנה כזה:
  מבנה עץ
 3. חזור על צעד 2, הפעם עם הקובץ en-US.jar, הנמצא בתיקיה chrome הנמצאת תחת התיקיה בה התקנת את Mozilla. הוא יפתח לתיקיה בשם en-US תחת locale.
 4. הפעל את unipad, ופתח את הקובץ עליו ברצונך לעבוד מתוך קבצי החבילה העברית (הנמצאת תחת תיקית C:\locale\he-IL). כדאי לפתוח גם את הקובץ המקביל בחבילת השפה האנגלית ולהשוות בין שניהם. כדי לראות עברית בכיוון הנכון ולא הפוך, יש לסמן בתפריט Options, פקודת Default Options, לשונית Bidirectionality, את האפשרות Full Support.
 5. עתה, תקן את הדרוש תיקון. בעיקר מדובר בבעיות הבאות:
  1. "ישויות", בעלות הצורה ;entity& עלולות לקבל את הצורה &entity; אם הן נכתבו "ישר" ב-MT, ויש להחזירן לצורתן המקורית.
  2. משתנים, בעלי הצורה s%, עלולים לקבל את הצורה %s, אם הם נכתבו "ישר" ב-MT, ויש להחזירם לצורתם המקורית.
  3. בעת העבודה ב-MozillaTranslator קשה לדעת את ההקשר בו ישמש הטקסט המתורגם, ולכן בשלב זה כדאי לבדוק שהתרגום נכון לא רק מבחינה לשונית, אלא גם מבחינת ההקשר בממשק.
 6. בכל תיקיה ראשית בתוך קובץ חבילת השפה קיים קובץ בשם contents.rdf.‏ MT5 מייצר קבצים אלה באופן אוטומטי, עם מלוא המידע האפשרי. חלק ממידע זה הכנסת כאשר יצאת את החבילה מתוך MT. ככלל אצבע, יש לדאוג שמבנה קבצי contents.rdf בכל אחד מרכיבי חבילת השפה יהיה זהה לקובץ המקביל בחבילה האנגלית המקורית. תחת הכותרת <!-- locale information --> יש לדאוג שאותן שורות יופיעו בחבילה האנגלית והחבילה שיצרת. בדר"כ, פירוש הדבר הוא שיהיה עליך למחוק חלק מן השורות במרבית המקרים. המקום היחיד בו כל השורות נדרשות הוא ברכיב global. כמובן, יש לדאוג שערכי הפרמטרים המופיעים בכל שורה יתאימו לחבילה שלך. דוגמה לחלק זה:

  <RDF:Description about="urn:mozilla:locale:he-IL"
     chrome:displayName="Hebrew language pack"
     chrome:author="mozilla.org.il"
     chrome:name="he-IL"
     chrome:localeVersion="1.0.0final"
     chrome:previewURL="">
  באופן כללי, ניתן לומר שיש לדאוג שמבנה קבצי contents.rdf בכל אחד מרכיבי חבילת השפה יהיה זהה לקובץ המקביל בחבילה האנגלית המקורית, למעט החלפת en-US בצירוף he-IL, והחלפת ערך השורה displayName בשם החבילה העברית, במקום השם English (US) המופיע בחבילה האנגלית, במקומות בהם הוא מופיע.

  אם אתה מוחק את השורה האחרונה (chrome:previewURL=""> בדוגמה זו) שים לב שלא לשכוח לסגור מחדש את הסוגר המשולש בסוף הקטע ("<").
 7. בקבצי contents.rdf של חבילת האיזור יש לשנות את ערך chrome:displayName לשם שיבהיר שמדובר בחבילת תוכן ולא שפה, כמו למשל "Israel Region".
 8. שים לב שתקן unicode קובע לא רק את סימול האותיות בקובץ, אלא גם מרכיבים רבים אחרים. למשל, את הדרך בה מסומן סוף השורה. במרבית הקבצים הנמצאים בתוך קבצי ה-jar סוף השורה מסומן בשיטת DOS, כלומר עם CR+LF (סוף שורה והזנת שורה חדשה). עם זאת, הקבצים הנמצאים בקבצי ה-jar התלויים בקבצי חבילת השפה משתמשים בסימון המקובל במערכות ההפעלה אליהם הם מתייחסים: הקבצים בתוך en-win.jar משתמשים בשיטת DOS הנ"ל, הקבצים בתוך en-unix.jar משתמשים בשיטת UNIX (כלומר LF, שורה חדשה, בלבד), והקבצים בתוך en-mac.jar משתמשים בשיטת Mac (כלומר CR, סוף שורה, בלבד). כאשר עורכים את קבצי contents.rdf של הגירסאות העבריות של קבצים אלה (he-win.jar וכו'), מומלץ לוודא שסוף השורה מסומן בצורה הנכונה, כדי לצמצם את האפשרות לבעיות בתרגום Mozilla על מערכות ההפעלה השונות: ב-Unipad, בחר File Properties מתפריט File, או בחר File Properties מסרגל הכלים.
 9. לאחר שתיקנת קובץ (או מספר קבצים באותה תיקיה) עדכן את הקובץ he-IL.jar: פתח אותו (שוב, עם winzip או תוכנה מקבילה), והוסף לו את הקובץ המתוקן תוך שמירת מבנה התיקיות (ב-winzip יש לסמן בחלון Add את Save full path info בריבוע Folders, ולבחור רמת דחיסה Normal). מומלץ להתקין את חבילת השפה, אפילו אם היא עדיין מכילה שגיאות, וזאת כדי לראות בזמן אמיתי את התיקון. במקרה זה, העדכון יעשה ישירות על הקובץ he-IL.jar הנמצא בספריה chrome כפי שהוסבר בצעד 3.
 10. כמובן, באופן דומה, יש לתקן את קבצי contents.rdf הנמצאים בקבצי ה-jar התלויים במערכת ההפעלה, he-win.jar,‏ he-mac.jar ו-he-unix.jar.
הקובץ intl.css

החל מגרסה 0.9.8 של Mozilla התווסף לרכיב global של חבילת השפה קובץ בשם intl.css. כפי שאפשר לנחש משמו, זהו קובץ CSS המשפר את התמיכה בשפות בינלאומיות (כלומר, שאינן אנגלית). אנו משתמשים בקובץ זה כדי להורות ל-Mozilla להפוך את כיוון המימשק לכיוון ימין-לשמאל. דבר זה נעשה בעזרת הוספת פקודות CSS לקובץ זה, כפי שמפורט בדוגמה הבאה:

הקובץ המקורי נראה כך:

/*
 * This file contains all localizable skin settings such as 
 *  font, layout, and geometry
 */
window { 
 font: 3mm tahoma,arial,helvetica,sans-serif;
}

תחילה, נוסיף את הפקודות להפיכת המימשק:

/*make UI RTL */

window,dialog,wizard,page { direction: rtl; }

menu { direction: rtl; }

outliner { direction: rtl; }

עתה, נוסיף פקודת נגד, אשר תשמור את כיוון הטקסט בשורת הכתובת בכיוון שמאל לימין, משום שכתובות של אתרים הן באנגלית. שים לב שכאן הכיוון הוא ltr (Left To Right) ולא rtl כמו קודם:

/*************************************
** Fix address bar directionality **
*************************************/

/*make address bar remain LTR */

#urlbar { direction: ltr !important; }

אך אנו רוצים שהחיפוש משורת הכתובת במנועי חיפוש עדיין יהיה בכיוון ימין-לשמאל (הכוונה היא לאפשרות להכניס ערך לחיפוש בשורת הכתובת, ולבחור "חפש ב-Google את "ערך חיפוש" בתחתית התפריט הנגלל מתחת לשורת הכתובת). לשם כך נכניס את הפקודות הבאות:

/* leave search from address bar in RTL */

#urlbar .autocomplete-search-engine
{
direction: rtl !important;
}

/***** End address bar fix ******/

לשונית "קוד מקור <HTML>" בעורך Composer מכילה קוד HTML שצריך להיות בכיוון שמאל לימין. נוסיף את השורות הבאות, שידאגו שהכרזת סוג התוכן וכן התוכן עצמו יהיו בכיוון הנכון:

/*
 * keep Composer <HTML> Source tab LTR
 */

#content-source,
#doctype-text { direction: ltr; }


בדיקת העבודה

כדאי לבדוק, בעיקר בשלב 5, שהוא הארוך ביותר, אם התיקון אכן פועל כהלכה, וכן שהתרגום מדוייק ונכון להקשר. ניתן לעשות זאת על ידי התקנת חבילת השפה שנוצרה מ-MT בשלב הקודם, כפי שהוסבר לעיל בצעד 9. ניתן לבצע את הבדיקה באחת משתי דרכים:

 1. להפעיל את Mozilla לאחר עדכון הקובץ ולראות את חלק הממשק שתורגם.
 2. לא תמיד ניתן למצוא או להפעיל את רכיב הממשק שתורגם זה עתה, ואז ניתן לפתוח את הקובץ comm.jar מתיקיית chrome ולטעון לדפדפן (בעזרת פקודת קובץ|פתח קובץ) את קבצי ה-xul המקבילים לקבצי ה-dtd שתורגמו, ולראות אם הם פועלים, ואם התרגום טוב.

בסוף העבודה יש לארוז את חבילת השפה לקובץ XPI כדי שגם אחרים יוכלו להתקינה: צור בספריה הראשית תיקיה בשם bin, ותחתיה צור ספריה בשם locale. בסופו של דבר צריך להתקבל מבנה כזה: C:\bin\locale. שים לב: יש להשתמש באותיות קטנות. ב-Windows זה אמנם לא משנה, אבל אותה חבילת שפה תשמש גם משתמשים במערכות הפעלה אחרות, כמו Linux, שם יש הבחנה בין אותיות גדולות לקטנות. שים את הקובץ he-IL.jar המתוקן בתיקיה locale, ומשם הוסף אותו לקובץ ה-XPI הראשוני שיצרת תוך שמירה על מבנה התיקיות.

בזאת הושלם ביצוע תרגום מימשק התוכנה. עתה, יש לטפל בתרגום קבצי העזרה.

חזרה להוראות

<<הקודם 3 2 1
Copyright © 1998-2003 The Mozilla Organization
and Hebrew localization team.
עודכן לאחרונה: 17/04/08