mozilla.org.il
דף ראשי
The Mozilla
Foundation
English
הצטרפות
פורום
חדשות מוזילה
כתיבה לפי התקן
Firefox
Thunderbird
תנאי הרשיון
תמיכה טכנית
שו"ת
וויקי
קישורים
הוראות למתרגמים
דווח על באג
יצירת קשר
חיפוש

SourceForge Logo

valid html 4.0

ביצוע התרגום

 דגשים לתרגום טוב

הרשימה הבאה מפרטת מספר דגשים והצעות לשמירת איכות תרגום גבוהה. יש להשתמש בהנחיות אלו עד כמה שניתן, על מנת שהתוכנה המתורגמת תיראה טוב לפחות כמו התוכנה המקורית.

 • השתמש באגרון המילים המופיע כאן. אם מילה שאתה צריך אינה מופיעה בו, כדאי להיעזר באחד המקורות המופיעים בתחתית האגרון, או במילון אנגלי-עברי טוב.
 • כאשר יש יותר מדרך אחת לתרגם מילה, תחילה בדוק אם המילה כבר תורגמה במקום אחר, על ידי חיפוש מתפריט Edit של MozillaTranslator (להלן MT). עקביות התרגום חשובה מאוד למראה מקצועי של התוכנה.
 • מרבית המחרוזות שתראה כבר יהיו מתורגמות, וזאת מכיוון שהשינויים במימשק בין גירסה אחת לשניה של Mozilla אינם גדולים (לדוגמה, במעבר מתרגום גירסה M18, שפורסמה באוקטובר 2000, לתרגום גירסה 0.9.4, שפורסמה בספטמבר 2001, כשני שלישים עד שלושה רבעים כבר היו מתורגמים). עם זאת, מדי פעם מתבצעים שינויים בניסוח מחרוזות, בדר"כ כדי לעשותן מובנות יותר למשתמש. מסיבה זו, גם אם כבר קיים תרגום, יש לבדוק אותו ולוודא שהוא נכון, ולעדכן במידת הצורך.
 • בדר"כ המילים true או false אינן משמשות במימשק של Mozilla, אלא מהוות הנחייה עבור Mozilla לגבי צורת הצגה של מרכיבי ממשק מסויימים. לכן, עדיף שלא לתרגם אותם, אלא לסמן אותם כ-keep (שמור כמו המקור). במקרה של ספק, ניתן לבדוק אם יש הערת תרגום המתייחסת לערך זה בקובץ עצמו בעזרת Unipad, כפי שמוסבר בדף הבא.
 • אם נתקלים במילים מחוברות, שהאות הראשונה שלהן קטנה (לדוגמה, malformedURI או netReset), אין לתרגם אותן. אלה מילים המשמשות כשמות קבצים ולשימושים אחרים, ואינן חלק מן הממשק.
 • מפתחות (keys) המסתיימים ב-accesskey. או aKey. מציינים אותיות המשמשות בצירופי הקיצור Alt+x. אותיות אלה מסומנות בדר"כ במימשק בקו תחתי. מפתחות המסתיימים ב-controlkey. או key. משמשים בצירופי הקיצור Ctrl+x. בגלל באג 162081, לא ניתן לתרגם צירופים אלה לעברית ויש לסמנם בסימון keep (שמור כמו המקור).
 • לעיתים תיתקל במחרוזות שהן מספר בלבד, לעיתים בצירוף המילה width או hight. אלה הנחיות לקביעת רוחב תיבות דו-שיח ורכיבים אחרים, בהתאם לרוחב שנדרש לכל שפה. במידת הצורך, לכל היותר יש לשנות את הערכים המספריים, אך ברוב המיקרים אין צורך לשנות את הערכים, ובוודאי שאין לתרגם את המילים, אם קיימות.
 • שמות מותגים או רכיבים, כגון Windows,‏ Netscape,‏ Navigator,‏ Communicator,‏ Composer וכל שם של תוכנה או חלק ממנה, יושאר בצורתו האנגלית, וזאת כדי להימנע משגיאות בהבנה כתוצאה מדרכים שונות הנהוגות בכתיבת שמות תוכנות פופולריות.
 • למרות שעקרונית אין בכך צורך, כדאי מאוד, לפתוח גם את קבצי ה-jar אל הדיסק, (וכדאי לעשות זאת אל הספריה הראשית תוך שמירת מבנה התיקיות, להקלת העבודה בשלבים מאוחרים יותר). למשל, לעיתים קרובות הקבצים מכילים הערות תרגום (מסומנים במילים LOCALIZATION NOTE) המסבירות כיצד לתרגם מחרוזות מסויימות, ולכן, במקרה של ספק, ניתן לגשת אל הקובץ ולראות אם קיימת הערת תרגום. בנוסף, מחרוזות המתפרסות על מספר שורות לעיתים אינן מוצגות היטב ב-MT, ויש לראות את המחרוזת המקורית בקובץ שלה.
 • התמיכה בכיווניות ימין לשמאל אינה מושלמת ב-Java, ויתכן שסדר הכתיבה של סימנים מסויימים, בעיקר כאלה המשמשים גם בעברית וגם באנגלית, יתהפך. הכלל הוא, שיש להקליד את התוים בסדר בו אתה רוצה שיראו על המסך, גם אם כרגע הם נראים הפוך, כפי שהיית כותב אותם במעבד תמלילים (כלומר, מילים באנגלית מוקלדות החל מהאות הראשונה, השמאלית, של המילה). בכל מקרה, אין לנסות להקליד את הסימנים בסדר הפוך כדי שיראו טוב ב-MT, משום שהם יראו הפוך שוב במימשק של Mozilla.
 • במקומות מסויימים תראה את הסימן "&" (ampersand) באמצע מילה. מקומות אלה משתמשים בקריאות של מערכת ההפעלה (בעיקר של Windows) להצגת המימשק, והאותיות שאחרי הסימן מסומנות בקו תחתי במימשק. כאן יש להקפיד שאין מצב בו אותה האות מסומנת בקו תחתי (כלומר יש לפניה "&") בשני מקומות שונים בקובץ.
 • לעיתים מופיע הצירוף "n\". זהו סימן לסוף שורה ותחילת שורה חדשה עבור Mozilla, והוא מופיע בדר"כ במקומות בהם המחרוזת מחולקת למספר שורות. סימן זה לא צריך להופיע ב-MT, ובכל מקום בו הוא מופיע, יש למחוק אותו ולהקיש על מקש Enter במקום. אם הוא מופיע פעמיים או יותר ברציפות, יש להקיש על Enter כמספר הפעמים שהוא מופיע. MT מוסיף אותו אוטומטית כאשר הוא מייצר את חבילת השפה, בסוף העבודה.
 • בשני מקומות, מופיע מספר הגירסה של הדפדפן לו מיועדת חבילת השפה: בקובץ הראשי, en-US.jar, בקובץ global/brand.dtd במפתח lang.version, ובקובץ חבילת האיזור, US.jar, בקובץ global-region/region.dtd במפתח content.version. בשני מקומות אלה יש לסמן את keep, כדי שגם בתרגום ישמר אותו מספר גרסה. שינוי במספר הגירסה כאן לעומת המספר המקורי יהפוך את החבילה לבלתי שמישה.
 • הקובץ US.jar: אם החלטת לתרגם קובץ זה, שים לב שלא לשנות את הכתובות השונות המופיעות בו. שינוי של כתובת כזו, כבר יהפוך את חבילת השפה מתרגום למיתוג מחדש של הדפדפן (כמו המיתוג של מותג Netscape).

הדברים החשובים ביותר בתרגום הם דיוק, עקביות ורשמיות (פורמליות):

דיוק
אם אינך בטוח ב100%- במשמעות של מילה, אל תמציא. חפש אותה באגרון או במילון אנגלי עברי טוב.
עקביות
אלא אם קיימת משמעות אחרת בהתאם להקשר, מילה תמיד תתורגם באותו אופן בכל הופעותיה.
רשמיות
כאשר אתה מתרגם, חשוב שאתה מנסח עתירה לבג"ץ. תוכנה אינה מכתב לחבר, וכדי להיראות מקצועית, עליה להשתמש בשפה רשמית ונכונה תחבירית ולשונית. שגיאות כתיב בלתי מתקבלות על הדעת. עגה (סלנג) אינה מתקבלת. יש להימנע משגיאות תחביריות. (בהקשר זה, שים לב שבעברית יש יותר מילות חיבור וקישור מאשר באנגלית, כמו "על" ו"את", ויש לזכור להוסיף אותן במקומות המתאימים.)
עבודה עם MozillaTranslator

העבודה עם MozillaTranslator היא בעיקרה די פשוטה. היא נעשית בחלון הנפתח בצעד 9 בשלב הקודם. בחר את אחד הפריטים בצד ימין של חלון Chrome View. אם בחרת להציג את הפריט Text: Translated, תוכל ללחוץ עליו לחיצה כפולה כדי לערוך אותו. בכל מקרה, ניתן ללחוץ על המקשים Alt+E כדי לפתוח את חלון העריכה. בחלק העליון תראה את הטקסט המקורי. בחלק התחתון תראה את הטקסט המתורגם, אם קיים. אם אין טקסט מתורגם, או שהתרגום אינו נכון, תוכל להכניס תרגום חדש. בלשונית Advanced תוכל לראות פרטים נוספים על המחרוזת אותה אתה מתרגם. לשמירת השינויים, לחץ על Apply. לחץ על Close כדי לסגור את חלון העריכה, או Next או Previous כדי לעבור ישירות אל המחרוזת הבאה או הקודמת, בהתאמה.

כדי לשמור את העבודה לאחר שתירגמת חלק מן המחרוזות, בחר Save Glossary מתפריט File.‏ MT יצור קובץ בשם glossary.zip בתיקיה בה הוא נמצא. קובץ זה מכיל את כל המחרוזות שתירגמת.

בתום עבודת התרגום, אם אתה מתרגם רק חלק אחד אותו יש לרכז במקום אחר עם חלקים עליהם עובדים מתרגמים אחרים, בשלב זה ייצא את עבודתך על ידי בחירת Export partial glossary מתפריט Export. בחר את הרכיב או הרכיבים אותם תירגמת, וצור את הקובץ. שלח אותו אל מי שמרכז את התרגום של הגירסה עליה אתה עובד. אם אתה המתרגם היחיד, או שאתה האדם המרכז את העבודה, ואתה צריך ליצור חבילת שפה שלמה בעצמך, המשך הלאה.

 יצוא חבילת שפה

עתה, יש ליצא חבילת שפה. עקוב אחר הצעדים הבאים.

 1. מתפריט Export בחר XPI Install. בתיבת הדו-שיח המופיעה, הכנס את הערכים הבאים:
 2. בשדה Locale הכנס, ניחשת נכון, he-IL.
 3. בשדה File הכנס את הנתיב המלא אל קובץ חבילת השפה שתיצור. יש לתת לקובץ את הסיומת xpi.
 4. בשדה display Name הכנס את שם חבילת השפה. שם זה יוצג למשתמש בהעדפות של Mozilla, ולכן יש לבחור שם שיבהיר את תוכן החבילה, כמו למשל "Hebrew Interface".
 5. בשדה Author ניתן להכניס את שמות המתרגמים, אם כי המשתמש לא יראה שמות אלה. מידע זה ישמר בתוך חבילת השפה.
 6. בשדה Preview URL ניתן להכניס כתובת אתר בו ניתן לראות צילומי מסך של Mozilla מתורגמת, או קישור ישיר אל קובץ תמונה של צילום מסך, אך הקישור או התמונה אינם מוצגים למשתמש אלא נשמרים בתוך חבילת השפה בלבד.
 7. בשדה Version יש להכניס את מספר הגירסה המדוייק של Mozilla אליו מיועדת חבילת השפה, כפי שהוסבר בנקודה הלפני אחרונה של "דגשים לתרגום טוב" לעיל.
 8. בתיבה Select platforms and regions בחר את רכיבי החבילה שברצונך לכלול. חבילה טובה צריכה לכלול לפחות את הרכיבים Neutral, Windows, Unix ו-Mac. את רכיב Region (US.jar) ניתן לכלול גם, או ליצור חבילת איזור נפרדת.
 9. לחץ על OK.

בשלב זה כבר יש לך חבילת שפה שניתן להתקינה, אך היא עדיין אינה מושלמת. בין היתר, השם שהכנסת קודם בצעד 4, בשדה display Name, משמש גם בחבילת האיזור, אם צירפת אותה לחבילה, ועדיף לתת לחבילת האיזור שם נפרד. בנוסף, אף כי ניתן לתרגם את קבצי העזרה (רכיב help של platform neutral) בעזרת MT, קל יותר להשתמש בעורך טקסט חיצוני לצורך זה. המשך לשלב הבא כדי להשלים את החבילה.

<<הקודם 3 2 1 הבא>>
Copyright © 1998-2003 The Mozilla Organization
and Hebrew localization team.
עודכן לאחרונה: 17/04/08