הוספו הוראות

הוספתי הוראות שימוש בעורך ה-Unipad Unicode, בהקשר של העבודה שאנחנו עושים כאן. יש לציין ששלב העבודה על Unipad הוא השלב השני בעבודה, אך הוספתי אותו קודם כי כרגע זה השלב בו אנחנו נמצאים כרגע. מאוחר יותר אשלים את הוראות השימוש ב-MozillaTranslator. ראה כאן.