תוספות ושיפורים

הוספתי דף שאלות ותשובות (FAQ בלעז) והוספתי הערה בראש הדף הראשי. בנוסף תיקנתי את הדרישות בדף הדרושים ואת הוראות ההתקנה בדף ההורדות, לאחר שתוקנה בעית ההגדרות של שרת האתר.