עוד דפים

הוספתי את דף הכלים והשלמתי את ההוראות של MozillaTranslator. יש לי עוד פרט קטן להוסיף להוראות של Unipad אבל נשאיר משהו לפעם הבאה.