הושלם תרגום מערכת התגובות

הושלם תרגום מערכת התגובות לחדשות, ומעתה גם הדף המראה את ההודעה לאחר שנשלחה, וגם הודעות השגיאה, תורגמו במלואם. כמו כן תוקן הקישור שכונה קודם "דף ראשי", ועתה הוא נקרא "דף החדשות" וניתן לחזור ממנו לדף החדשות מכל תגובה.

הוסף אגרון

לדף ההוראות למתרגמים הוסף אגרון, וקישורים למספר אגרונים חיצוניים. בנוסף, נפתח דף חדש, בו יפורסמו מעתה חבילות שפה שעוד לא הושלמו. הן מיועדות בעיקר להפצה לצוות המתרגמים. בנוסף ניתן להוריד מן הדף החדש הנ"ל חבילה ראשונית עבור Mozilla 0.9.8.