הוסף אגרון

לדף ההוראות למתרגמים הוסף אגרון, וקישורים למספר אגרונים חיצוניים. בנוסף, נפתח דף חדש, בו יפורסמו מעתה חבילות שפה שעוד לא הושלמו. הן מיועדות בעיקר להפצה לצוות המתרגמים. בנוסף ניתן להוריד מן הדף החדש הנ"ל חבילה ראשונית עבור Mozilla 0.9.8.