הושלם תרגום מערכת התגובות

הושלם תרגום מערכת התגובות לחדשות, ומעתה גם הדף המראה את ההודעה לאחר שנשלחה, וגם הודעות השגיאה, תורגמו במלואם. כמו כן תוקן הקישור שכונה קודם "דף ראשי", ועתה הוא נקרא "דף החדשות" וניתן לחזור ממנו לדף החדשות מכל תגובה.