נוספו הוראות לבדיקת איכות התירגום

הוספו הוראות לבדיקת איכות התרגום, הן של הממשק עצמו והן של העזרה. ראו כאן.