הפורום

הפורום באתר תורגם במלואו, וקיבל כיוון יותר עברי, מימין לשמאל. כדי להשתמש בתרגום, יש לבחור את השפה העברית והסקין mozilla מתוך לוח הבקרה האישי, בקישור בראש הפורום, בחלק account settings.