עידכונים

מספר דפים עודכנו ושופרו מעט, כצעד ראשון מתוך מספר שינויים והרחבות שהאתר יעבור בתקופה הקרובה. בשלב ראשון עודכן האגרון, והוראות השימוש ב-MozillaTranslator וב-Unipad. עם זאת, בזמן הקרוב שני הדפים האחרונים כניראה יעברו שיפוץ כללי, ויתווספו להם דפים נוספים עם דגשים לתהליך התרגום.

בנוסף, עודכן הדף באנגלית, לטובת המבקרים המאותגרים שמית.