התמיכה הטכנית אורגנה בדף מרוכז

התמיכה הטכנית אורגנה בדף מרוכז, המספק קישורים למספר מקורות לקבלת תמיכה, הן עבור חבילת השפה והן עבור Mozilla באופן כללי. בהתאם, עודכנו מספר קישורים בדפים אחרים באתר, כמו דף השו"ת (לו גם הוספה שאלה), דף יצירת הקשר ודף הבאגים.

כל הדפים החדשים והמחודשים הותאמו לתקן W3C.