נוספו אתרים נוספים לדף הכתיבה לפי התקן

שני אתרים נוספו לדף הכתיבה לפי התקן, אתר starmed.co.il העוסק ברפואה ונושאים קרובים, ואתר מפה, של חברת הוצאת המפות "מפה", המכיל מגוון הצעות לטיולים ומדריכים מסוגים שונים, חלקם בתשלום.