עידכונים

מספר דפים הוספו לאתר:

  1. הוספו הוראות לתרגום העזרה המקוונת, אליהן ניתן לגשת מדף ההוראות למתרגמים. ההוראות כוללות הן הסברים טכניים, והן הסברים לשוניים/תרגומיים. במקביל, עודכנו גם מספר פרטים בהוראות לתרגום המימשק שפורסמו לפני מספר ימים.
  2. הוסף ארכיון חדשות, אליו ניתן להגיע מתחתית כל קטגוריית חדשות בדף החדשות שלנו.
  3. באותו דף, ניתן גם לבצע חיפוש בכל ארכיון החדשות, אף כי אם מבצעים חיפוש בשתי קטגוריות החדשות, תוצאות החיפוש נותנות רק את תאריך החדשה בה מופיעה מילת החיפוש, ללא קישור, ובאנגלית. חיפוש בכל קטגוריה בנפרד נותן את החדשה המבוקשת במלואה.
  4. לכל המתלוננים, תפריט הניווט במערכת התגובות, ולמעשה בכל מערכת החדשות, עודכן.