גם אתר ארקיע חוסם את מוזילה

אתר ארקיע, חברת התיירות והטיסות, חוסם דפדפני mozilla, ולכן הוסף לדף הכתיבה לפי התקן שלנו. תודה לברק בלוך על המידע.