התמיכה הטכנית אורגנה בדף מרוכז

התמיכה הטכנית אורגנה בדף מרוכז, המספק קישורים למספר מקורות לקבלת תמיכה, הן עבור חבילת השפה והן עבור Mozilla באופן כללי. בהתאם, עודכנו מספר קישורים בדפים אחרים באתר, כמו דף השו"ת (לו גם הוספה שאלה), דף יצירת הקשר ודף הבאגים.

כל הדפים החדשים והמחודשים הותאמו לתקן W3C.

עידכונים

מספר דפים עודכנו ושופרו מעט, כצעד ראשון מתוך מספר שינויים והרחבות שהאתר יעבור בתקופה הקרובה. בשלב ראשון עודכן האגרון, והוראות השימוש ב-MozillaTranslator וב-Unipad. עם זאת, בזמן הקרוב שני הדפים האחרונים כניראה יעברו שיפוץ כללי, ויתווספו להם דפים נוספים עם דגשים לתהליך התרגום.

בנוסף, עודכן הדף באנגלית, לטובת המבקרים המאותגרים שמית.

שוחררה חבילת שפה עבור Mozilla 1.0.1

גירסת בטא (ניסיון) של חבילת שפה עבור Mozilla 1.0.1 שוחררה, וניתן להורידה מכאן. Mozilla 1.0.1 מתקנת מספר באגים שהיו ב-Mozilla 1.0.0, כולל כ25- חורי אבטחה.

הבעיות העיקריות בחבילת שפה זו הן שהעזרה המקוונת אינה מתורגמת כלל, ומנהל ההורדות אינו תקין (המחרוזות הוחלפו בסימני שאלה).