הוצאת הוד עמי פתחה את האתר

עוד ניצחון במערכה על פתיחת הרשת לכל הדפדפנים: הוצאת הוד עמי הסירה את החסימה בפני דפדפני Mozilla מן האתר שלה, ובהתאם גם הוסרה מרשימת האתרים החוסמים אתרים בדף הכתיבה לפי התקן שלנו.
המשיכו לשלוח לנו אתרים חוסמים, והמשיכו לשלוח מכתבים אל האתרים החוסמים, ובקשו מהם להסיר את החסימה.