עודכן דף כתיבה לפי התקן

אתרים חדשים נוספו לדף הכתיבה לפי התקן. האתרים הם אתר נט סל, ואתר מועצת הפירות. בנוסף, עודכן מצבם של מספר אתרים אחרים: פרטי אתר לאומי-קארד עודכנו, ו-ynetcenter הועבר מטבלת האתרים החוסמים לטבלת האתרים הבלתי תואמים. בנוסף, אתר ticketnet (לא מצאתם שם עברי?) הוסף לרשימת האתרים הבלתי תואמים, עקב שגיאת MIME הגורמת להורדת קובץ במקום לפתיחת האתר בעת הגישה לאתר.

כמו כן, הוסף קישור אל דף שכתב יהודי (כניראה) מארגנטינה, עם פירוט כיצד ניתן להתאים אתר לדפדפנים התומכים בתקני ה-W3C, כמו Mozilla. עודכן גם הקישור אל מכתב האוונגליזם, שעבר אל אתר mozilla.org.

זה הכל להפעם. המשיכו לשלוח אתרים, ולשלוח תלונות אל האתרים.