קבצים נמחקו

היום בבוקר נעלמו מספר קבצים מן האתר, כולל קבצים של מערכת חדשות זו וחלק ממערכת חדשות חדשה שאנו מנסים בימים אלו. המערכת שוחזרה מגיבוי, שנעשה לפני מספר שבועות, כך שחסרים מספר עדכונים אודות אתרים חדשים שהוספו לדף הכתיבה לפי התקן שלנו.