דרוש מארח חדש

mozilla.org.il מעוניין לקבל הצעות לאירוח האתר, במקום השרתים של SourceForge.net. על השרת לתמוך ב-PHP, Perl, MySQL, FTP ורצוי על גבי שרת UNIX/Apache.

mozilla.org.il אינו אתר מסחרי, ואינו מייצר רווחים, ולכן התמורה היחידה שנוכל להציע היא קישור, גרפי או טקסטואלי, אל האתר המארח.

כמובן, איננו מתחייבים לקבל הצעה כלשהי. המעוניינים יכולים ליצור קשר כאן