עדכונים לחבילת השפה

חבילת השפה עבור Mozilla 1.3 עודכנה. תוקנו מספר באגים ונוספו קבצי עזרה.
להורדה.

למעשה, החבילה עודכנה כבר פעמיים מאז שוחררה לראשונה, אך הדיווח על כך נמחק בידי משתמש sf.net זדוני.