שוב, נמחקו קבצים

כבר הפסקתי לספור כמה פעמים נמחקו לנו קבצים על השרת הזה. התצורה של sf.net פרוצה לכל רוח, בצורה שלא תיאמן, והם יודעים את זה. מיד יופיעו שוב העדכונים שנמחקו.