עדכון לחבילת שפה עבור Mozilla 1.4

שוחרר עדכון לחבילת השפה עבור Mozilla 1.4. עדכון זה מכיל תרגום של העזרה של הדואר ושל מספר דפים נוספים של העזרה, כולל של תקציר מקשי הקיצור. כמו כן, תוקנו מספר שגיאות כתיב וניסוח שנתגלו במהלך התרגום של העזרה.

ככל הנראה, זה העדכון האחרון של חבילת שפה זו. כרגע התכנון הוא שחבילת השפה הבאה תהיה של Mozilla 1.5.

הורדה, הערות הפצה.