עודכן דף כתיבה לפי התקן

אתר משרד הפנים התווסף לרשימת האתרים שאינם ניתנים לשימוש עם Mozilla. האתר עבר שיפוץ כללי לפני מספר חודשים, אך גם בגרסה הקודמת וגם בנוכחית, קשה עד בלתי אפשרי להשתמש בו, אלא אם כן יש לך דפדפן מאוד מסויים.

שוחרר עדכון לחבילת השפה עבור Mozilla 1.5

העדכון מוסיף קבצי עזרה מתורגמים נוספים למערכת העזרה, וכן מוסיף את מנוע החיפוש באתרים של !Walla, מתוך חמשת אפשרויות החיפוש באתר. את השאר ניתן למצוא ב-mycroft.mozdev.com, כפי שמפורט בהערות ההפצה.

בפרופיל חדש, יתכן שלקוח ה-IRC‏ ChatZilla לא יפעל. אם נמצא פתרון לבעיה, נשחרר עדכון.

הורדה.

עודכן קובץ ההתקנה של Mozilla 1.5

שוחרר עדכון לקובץ ההתקנה של Mozilla-RTL 1.5, המכיל את חבילת השפה המתוקנת ששוחררה לפני מספר ימים.

הורדה.

שוחרר עדכון לחבילת שפה עבור Mozilla 1.5

העדכון מתקן באג המשפיע על חלק מן המשתמשים, שהגדירו במערכת ההפעלה שלהם גופנים קטנים (למשל 96DPI ב-windows) לתצוגה. אצל משתמשים אלה הקצה הימני של חלון ההעדפות עשוי להיות חסר. בחבילה המתוקנת, חלון ההעדפות רחב יותר.

להורדה