עודכן קובץ ההתקנה של Mozilla 1.5

שוחרר עדכון לקובץ ההתקנה של Mozilla-RTL 1.5, המכיל את חבילת השפה המתוקנת ששוחררה לפני מספר ימים.

הורדה.