עודכן דף כתיבה לפי התקן

אתר משרד הפנים התווסף לרשימת האתרים שאינם ניתנים לשימוש עם Mozilla. האתר עבר שיפוץ כללי לפני מספר חודשים, אך גם בגרסה הקודמת וגם בנוכחית, קשה עד בלתי אפשרי להשתמש בו, אלא אם כן יש לך דפדפן מאוד מסויים.