עדכון לקובץ ההתקנה ו-ChatZilla

אם לא הצלחתם להפעיל את ChatZilla עם פרופיל חדש, ניתן להוריד ולהתקין גרסה מתוקנת של לקוח ה-IRC, או להוריד קובץ התקנה מלאה עם התיקון.

ההתקנה של ChatZilla דומה להתקנת חבילת שפה.

להורדה.