פורסמו הערות הפצה עבור Firefox 0.8

תרגום של הערות ההפצה עבור Firefox 0.8, המכיל גם תוספות והערות הנוגעות לגרסה העברית, פורסם באתר.