עודכנה חבילת השפה ל-Firefox, שוחררה ערכת נושא חדשה

חבילת השפה החדשה מכילה מספר שינויים ותיקונים, הכוללים את הסרת "נקודת האחיזה" (resizer) בפינה השמאלית של החלון, המשמשת לגרירה ושינוי גודל החלון, משום שלא ניתן להפוך את הגרפיקה שלה בערכת הנושא; תרגום של Dom Inspector, כלי פיתוח האתרים; קביעת גופן יחסי ל-Sans Serif; תיקונים שונים בתרגום; הוספת השם "בעברית" ליד השם Firefox בחלון "אודות"; ושינוי שם התיקייה toolbar bookmarks folder ל- 'סרגל כלים סימניות', ושינוי התיקייה mozilla.org.il בקובץ סימניות ברירת המחדל בפרופיל חדש ל-Mozilla Israel.

במקביל, הומרה לעבודה בעברית ערכת הנושא iCandy Junior.

להורדה.