עוד על שיחרור Thunderbird 1.0

למרות השיחרור המאוחר של הגירסה העברית של Thunderbird 1.0 לעומת הגירסה האנגלית, הופיעו ידיעות בעיתונות המקוונת על השיחרור המתבקש.

Ynet – יומן רשת – גירסה עברית ל-Thunderbird 1.0

הארץ – קפטן אינטרנט – התאנדבירד – עכשיו בעברית

כתיבת תגובה