שוחרר Thunderbird 3.1.8

שוחררה גרסת עדכון עבור Mozilla Thunderbird 3.1. עדכון אבטחה זה מתקן מספר בעיות אבטחה שהתגלו מאז שחרור הגרסה הקודמת ומשפר את היציבות הכללית של התוכנה.

בשעות האחרונות הופעל מנגנון העדכונים כך שיעדכן בצורה אוטומטית את התוכנה שברשותכם בשעות הקרובות. ניתן לזרז את העדכון בצורה ידנית דרך תפריט העזרה או הורדת הגרסה העדכנית מהרשת.

שוחרר Thunderbird 3.1.7

עדכון זה משפרת את היציבות וממשק המשתמש של תוכנת הדואר האלקטרוני בגרסתה האחרונה, משפרת את הטיפול בתיקיות מקומיות גדולות ותיבות IMAP שנשמרות בדיסק המקומי, ומתקנת 3 בעיות אבטחה שזוהו וטופלו מאז יציאת הגרסה הקודמת.

בשעות האחרונות הופעל מנגנון העדכונים כך שיעדכן בצורה אוטומטית את התוכנה שברשותכם בשעות הקרובות. ניתן לזרז את העדכון בצורה ידנית דרך תפריט העזרה או הורדת הגרסה העדכנית מהרשת.

שוחרר Thunderbird 3.0.11

שוחררה גרסת עדכון אבטחה אחרונה עבור Mozilla Thunderbird 3.0. גרסה זו מתקנת 3 בעיות אבטחה שזוהו וטופלו מאז יציאת הגרסה הקודמת, והיא הגרסה האחרונה שמתוכננת לצאת בענף זה. בשעות האחרונות הופעל מנגנון העדכונים כך שיעדכן בצורה אוטומטית את התוכנה שברשותכם בשעות הקרובות. ניתן לזרז את העדכון בצורה ידנית דרך תפריט העזרה או הורדת הגרסה העדכנית מהרשת.

גרסה זו היא האחרונה שמתוכננת בענף של Thunderbird 3.0, ולא מתוכננות לצאת גרסאות נוספות בענף זה בעתיד. הגרסה היציבה החדשה ביותר היא 3.1.7 שיוצאת במקביל לגרסה 3.0.11. מומלץ להתקדם בהקדם לענף 3.1 כדי להנות מהתכונות החדשות ומתמיכה רשמית.

שוחרר Thunderbird 3.1.6

שוחררה גרסת עדכון עבור Mozilla Thunderbird 3.1. עדכון אבטחה זה מתקן בעית אבטחה שהתגלתה מחוץ למעבדות חברות האבטחה, ונעשה בה שימוש במטרה להזיק למשתמשים, ולכן מומלץ לעדכן את התוכנה בהקדם.

בשעות האחרונות הופעל מנגנון העדכונים כך שיעדכן בצורה אוטומטית את התוכנה שברשותכם בשעות הקרובות. ניתן לזרז את העדכון בצורה ידנית דרך תפריט העזרה או הורדת הגרסה העדכנית מהרשת.

שוחרר Thunderbird 3.0.10

שוחררה גרסת עדכון אבטחה עבור Mozilla Thunderbird 3.0. עדכון אבטחה זה מתקן בעית אבטחה שהתגלתה מחוץ למעבדות חברות האבטחה, ונעשה בה שימוש במטרה להזיק למשתמשים, ולכן מומלץ לעדכן את התוכנה בהקדם. בשעות האחרונות הופעל מנגנון העדכונים כך שיעדכן בצורה אוטומטית את התוכנה שברשותכם בשעות הקרובות. ניתן לזרז את העדכון בצורה ידנית דרך תפריט העזרה או הורדת הגרסה העדכנית מהרשת.

שוחרר Thunderbird 3.0.9

שוחררה גרסת עדכון שמינית עבור Mozilla Thunderbird 3.0. גרסה זו מתקנת 8 בעיות אבטחה שזוהו וטופלו מאז יציאת הגרסה הקודמת בסדרה. בשעות האחרונות הופעל מנגנון העדכונים כך שיעדכן בצורה אוטומטית את התוכנה שברשותכם בשעות הקרובות. ניתן לזרז את העדכון בצורה ידנית דרך תפריט העזרה או הורדת הגרסה העדכנית מהרשת.

במקביל לשחרור גרסה זו הוכרז כי התמיכה בגרסאות בענף 3.0 צפויה להסתיים בקרוב יחד עם יציאת גרסה 3.0.10 שתהיה האחרונה בסדרה. גרסה  3.1.0 הופיעה בדצמבר אשתקד.

שוחרר Thunderbird 3.1.5

שוחררה גרסת עדכון חמישית עבור Mozilla Thunderbird 3.1. גרסה זו משפרת את היציבות וממשק המשתמש של תוכנת הדואר האלקטרוני בגרסתה האחרונה ומתקנת 8 בעיות אבטחה שזוהו וטופלו מאז יציאת הגרסה הקודמת.

בשעות האחרונות הופעל מנגנון העדכונים כך שיעדכן בצורה אוטומטית את התוכנה שברשותכם בשעות הקרובות. ניתן לזרז את העדכון בצורה ידנית דרך תפריט העזרה או הורדת הגרסה העדכנית מהרשת.

שוחרר Thunderbird 3.1.4

שוחררה גרסת עדכון רביעית עבור Mozilla Thunderbird 3.1. גרסה זו משפרת את היציבות וממשק המשתמש של תוכנת הדואר האלקטרוני בגרסתה האחרונה.

בשעות האחרונות הופעל מנגנון העדכונים כך שיעדכן בצורה אוטומטית את התוכנה שברשותכם בשעות הקרובות. ניתן לזרז את העדכון בצורה ידנית דרך תפריט העזרה או הורדת הגרסה העדכנית מהרשת.

שוחרר Thunderbird 3.0.8

שוחררה גרסת עדכון שמינית עבור Mozilla Thunderbird 3.0. גרסה כוללת תיקון בודד לשיפור יציבות התוכנה. בשעות האחרונות הופעל מנגנון העדכונים כך שיעדכן בצורה אוטומטית את התוכנה שברשותכם בשעות הקרובות. ניתן לזרז את העדכון בצורה ידנית דרך תפריט העזרה או הורדת הגרסה העדכנית מהרשת.

שוחרר Thunderbird 3.1.3

שוחררה גרסת עדכון שלישית עבור Mozilla Thunderbird 3.1. גרסה זו כוללת מספר תיקוני אבטחה ומשפרת את היציבות וממשק המשתמש של תוכנת הדואר האלקטרוני בגרסתה האחרונה.

בשעות האחרונות הופעל מנגנון העדכונים כך שיעדכן בצורה אוטומטית את התוכנה שברשותכם בשעות הקרובות. ניתן לזרז את העדכון בצורה ידנית דרך תפריט העזרה או הורדת הגרסה העדכנית מהרשת.