mozilla.org.il
דף ראשי
The Mozilla
Foundation
English
הצטרפות
פורום
חדשות מוזילה
כתיבה לפי התקן
Firefox
Thunderbird
תנאי הרשיון
תמיכה טכנית
שו"ת
וויקי
קישורים
הוראות למתרגמים
דווח על באג
יצירת קשר
חיפוש

SourceForge Logo

valid html 4.0

גרסאות פיתוח

דף זה מכיל חבילות שפה הנמצאות בפיתוח, או ששימשו לפיתוח חבילות שפה שכבר הושלמו. חבילות השפה המופיעות כאן עשויות לעבוד רק באופן חלקי, לא לעבוד בכלל, או אף להשבית את הדפדפן כליל. אין אנו אחראים לכל נזק לתוכנה, אובדן מידע, אובדן הכנסות, או כל נזק אחר שיגרם אם יעשה שימוש בחבילות השפה המופיעות כאן.

Mozilla Suite 1.7.5+‎

גרסה ‎1.3_2a

Mozilla 1.5

גרסה 0.9

Mozilla 1.4

גרסה 0.9
הערות הפצה Release Notes

גרסה 0.1
הערות הפצה

Mozilla 1.3/1.3.1

גרסה 1.1
הערות הפצה

גרסה 0.2
הערות הפצה

גרסה 0.1
הערות הפצה

Mozilla 1.1

גרסה 0.2
הערות הפצה

Mozilla 1.0.1

גרסה 0.1

Mozilla 1.0.0

גרסה 0.2
הערות הפצה

Mozilla 0.9.8

גרסה 0.3
הערות הפצה  Release Notes

גרסה 0.2
Release Notes

גרסה 0.1
הערות הפצה  Release Notes

Mozilla 0.9.4

גרסה 0.2
הערות הפצה  Release Notes

יתכן, עקב תכונה של השרת המארח אתר זה שלא הייתי מודע לה, ששתי הגרסאות המופיעות כאן, 0.1 ו0.2-, הן אותה גרסה, 0.2. עמכם הסליחה.

גרסה 0.1
שים לב: זוהי גרסה ראשונית, והיא עדיין אינה פועלת כהלכה. פקודות רבות אינן פועלות.
הערות הפצה  Release Notes
Copyright © 1998-2003 The Mozilla Organization
and Hebrew localization team.
עודכן לאחרונה: 17/04/08