mozilla.org.il
דף ראשי
The Mozilla
Foundation
English
הצטרפות
פורום
חדשות מוזילה
כתיבה לפי התקן
Firefox
Thunderbird
תנאי הרשיון
תמיכה טכנית
שו"ת
וויקי
קישורים
הוראות למתרגמים
דווח על באג
יצירת קשר
חיפוש
SourceForge Logo
חבילת שפה עברית עבור Mozilla 0.9.4
גרסת חבילת שפה: 0.1

הערות הפצה

זוהי ההפצה הראשונה של חבילת שפה עובדת עבור Mozilla מאז חבילת השפה ששוחררה עבור Mozilla M18. בשלב זה רק רכיב ה-Navigator פועל, במובן זה שאינו קורס עם ההפעלה. בתפריטים רבים חסרים פריטים, ומספר פריטים קיימים אינם פועלים. הדרך עדיין ארוכה לפני שתוכרז גרסה סופית.

נושאים פתוחים

  1. קבצי העזרה אינם מתורגמים עדיין. טכנית, זו אינה אמורה להיות בעיה.
  2. כל התפריטים מיושרים לשמאל. בגרסה הסופית כל התפריטים מתוכננים להיות מיושרים לימין, כנדרש בעברית. זה יעשה על ידי הוספת התג "dir="rtl לקבצי ה-XUL. טרם למדתי כיצד לעשות זאת מבלי להחריב את הממשק בעת חזרה לשפה הנכתבת שמאל לימין.

רוב העבודה נעשתה בעזרת MozillaTranslator 4.36 של הנריק לינגארד (אם אני מבטא את השם נכון). עריכה סופית של קבצי חבילת השפה נעשתה בעזרת UniPad, עורך Unicode שניתן למצוא בכתובת www.unipad.org.

חבילה זו מבוססת על העבודה שנעשתה על ידי צבי נחמני על חבילת השפה עבור Mozilla M18. להערכתי כ75%- מהמחרוזות תורגמו על ידיו. השאר התווסף או שונה מאז, ובמקומות אחדים השתמשתי בניסוח אחר מזה שבו הוא השתמש.

צחי אשר
© למי שהזכויות שמורות לו לפי הרשיון הפומבי של MPL) Mozilla) וכל רשיון רלוונטי אחר. טרם הספקתי לקרא אותו.

Copyright © 1998-2001 The Mozilla Organization
and Hebrew localization team.