mozilla.org.il
דף ראשי
The Mozilla
Foundation
English
הצטרפות
פורום
חדשות מוזילה
כתיבה לפי התקן
Firefox
Thunderbird
תנאי הרשיון
תמיכה טכנית
שו"ת
וויקי
קישורים
הוראות למתרגמים
דווח על באג
יצירת קשר
חיפוש
SourceForge Logo
חבילת שפה עברית עבור Mozilla 0.9.4
גרסת חבילת שפה: 0.2

הערות הפצה

זוהי ההפצה השניה של חבילת שפה עובדת עבור Mozilla 0.9.4. גרסא זו עובדת הרבה יותר טוב, ורוב, אם לא כל, ה-Navigator עובד. יתכן שחלקים מסוימים, שנמצאים בשימוש פחות תכוף, אינם עובדים. כמו כן, עורך ה-Composer) HTML) ולקוח הדואר וקבוצות הדיון (Messenger) אינם פועלים בשלב זה. אלה יתוקנו בהקדם האפשרי.

נושאים פתוחים

  1. קבצי העזרה אינם מתורגמים עדיין. טכנית, זו אינה אמורה להיות בעיה. גד אברהם עובד על חלק זה.
  2. כל התפריטים מיושרים לשמאל. עברית, כידוע, נכתבת מימין לשמאל. קיים פתרון לבעיה זו בגרסאות מאוחרות יותר של Mozilla עצמו, ולכן בחבילת שפה זו התפריטים ישארו מיושרים לשמאל. סדר המילים במחרוזות מסוימות, הכוללות טקסט מעורב עברי-לטיני, השתנה. יתכן שבעיה זו תתוקן לאחר הגרסא הסופית, משום שתיקון בעיה זו עבור גרסה זו יגרום לכך שיישום חבילת שפה זו על גרסת Mozilla עם תמיכה בממשק מיושר לימין יהפוך את סדר המילים שוב.

רוב העבודה נעשתה בעזרת MozillaTranslator 4.36 של הנריק לינגארד (אם אני מבטא את השם נכון). עריכה סופית של קבצי חבילת השפה נעשתה בעזרת UniPad, עורך Unicode שניתן למצוא בכתובת www.unipad.org.

חבילה זו מבוססת על העבודה שנעשתה על ידי צבי נחמני על חבילת השפה עבור Mozilla M18. להערכתי כ75%- מהמחרוזות תורגמו על ידיו. השאר התווסף או שונה מאז, ובמקומות אחדים השתמשתי בניסוח אחר מזה שבו הוא השתמש.

צחי אשר
©למי שהזכויות שמורות לו לפי הרשיון הפומבי של MPL) Mozilla) וכל רשיון רלוונטי אחר. טרם הספקתי לקרא אותו.

Copyright © 1998-2001 The Mozilla Organization
and Hebrew localization team.