mozilla.org.il
דף ראשי
The Mozilla
Foundation
English
הצטרפות
פורום
חדשות מוזילה
כתיבה לפי התקן
Firefox
Thunderbird
תנאי הרשיון
תמיכה טכנית
שו"ת
וויקי
קישורים
הוראות למתרגמים
דווח על באג
יצירת קשר
חיפוש

SourceForge Logo

valid html 4.0

חבילת שפה עברית עבור Mozilla 1.0.0
גרסת חבילת שפה: 0.2

הערות הפצה

גירסה ראשונה של חבילת שפה עבור Mozilla 1.0.0. גרסה 0.1 אינה פועלת ולא שוחררה לציבור.

  • חבילה זו כוללת תרגום מלא של ממשק המשתמש של Mozilla 1.0.0.
  • בחירה בכרטיס פנקס כתובות שלא מצויין בו שם ודוא"ל יגרום לתקיעה של Mozilla.

נושאים פתוחים

  • קבצי העזרה אינם מתורגמים. בשבועות הקרובים ישוחררו חבילות מעודכנות, הכוללות תרגום של לפחות חלק מקבצי העזרה.
  • יתכן שמחרוזות מסויימות לא יתורגמו בהתקנה על Mac ו-UNIX (כולל Linux). יעשה מאמץ לטפל בנושא זה בעתיד.
  • בסקריפט ההתקנה קיימת שגיאה קטנה, שתשפיע רק אם תהיה בעיה כלשהיא בהתקנה. ברוב המקרים היא לא תהיה מורגשת.

סביר להניח שקיימות בעיות אחרות. נשמח לשמוע עליהן.

רוב העבודה נעשתה בעזרת MozillaTranslator 4.36 של הנריק לינגארד (אם אני מבטא את השם נכון). עריכה סופית של קבצי חבילת השפה נעשתה בעזרת UniPad, עורך Unicode שניתן למצוא בכתובת www.unipad.org.

צחי אשר
© למי שהזכויות שמורות לו לפי הרשיון הפומבי של MPL) Mozilla) וכל רשיון רלוונטי אחר. טרם הספקתי לקרא אותו.

Copyright © 1998-2002 The Mozilla Organization
and Hebrew localization team.
עודכן לאחרונה: 12 יולי 2002