mozilla.org.il
דף ראשי
The Mozilla
Foundation
English
הצטרפות
פורום
חדשות מוזילה
כתיבה לפי התקן
Firefox
Thunderbird
תנאי הרשיון
תמיכה טכנית
שו"ת
וויקי
קישורים
הוראות למתרגמים
דווח על באג
יצירת קשר
חיפוש

SourceForge Logo

valid html 4.0

חבילת שפה עברית עבור Mozilla 1.0.0
גרסת חבילת שפה: 1.1

הערות הפצה

גירסת תיקון של חבילת שפה עבור Mozilla 1.0.0.

  • חבילה זו כוללת תרגום מלא של ממשק המשתמש של Mozilla 1.0.0.
  • תוקנו מספר שגיאות כתיב ושגיאות תרגום בממשק.
  • שופרה התמיכה למשתמשי Mac ו-UNIX לסוגיו, ומספר מחרוזות שיתכן ולא תורגמו בגרסה הקודמת מתורגמות עכשיו.
  • שורת הכתובת, המכילה את הכתובת של האתר בו אתה מבקר, ובה ניתן להכניס כתובות של אתרים בהם ברצונך לבקר, קיבלה כיווניות שמאל לימין, בהתאם לעובדה שכתובות של אתרים הן תמיד באנגלית. עתה, Mozilla מתנהג טוב יותר מאשר דפדפנים מתורגמים אחרים מבחינה זו.
  • מנהל ההורדות, הנגיש מתפריט כלים, לא פעל בחבילת השפה הקודמת. הבעיה תוקנה.

נושאים פתוחים

  • לא כל קבצי העזרה מתורגמים. יעשה מאמץ להרחיב את מספר הקבצים המתורגמים בחבילות שפה עבור גרסאות עתידיות של Mozilla.

סביר להניח שקיימות בעיות אחרות. נשמח לשמוע עליהן.

רוב העבודה נעשתה בעזרת MozillaTranslator 4.36 של הנריק לינגארד (אם אני מבטא את השם נכון). עריכה סופית של קבצי חבילת השפה נעשתה בעזרת UniPad, עורך Unicode שניתן למצוא בכתובת www.unipad.org.

©צחי אשר

Copyright © 1998-2002 The Mozilla Organization
and Hebrew localization team.
עודכן לאחרונה: 27 ספטמבר 2002