mozilla.org.il
דף ראשי
The Mozilla
Foundation
English
הצטרפות
פורום
חדשות מוזילה
כתיבה לפי התקן
Firefox
Thunderbird
תנאי הרשיון
תמיכה טכנית
שו"ת
וויקי
קישורים
הוראות למתרגמים
דווח על באג
יצירת קשר
חיפוש

SourceForge Logo

valid html 4.0

חבילת שפה עברית עבור Mozilla 1.4
גרסת חבילת שפה: 0.1

הערות הפצה

חבילת שפה זו מיועדת ל-Mozilla 1.4

 • חבילה זו כוללת תרגום מלא של ממשק המשתמש של Mozilla 1.4.
 • בחבילה זו לא נכללו תרגומים של קבצי העזרה. בגרסה הסופית יכללו כל קבצי העזרה שהיו בחבילת השפה עבור Mozilla 1.3, ובמידת האפשר, גם של קבצים נוספים.
 • חבילה זו מכילה חבילת תוכן מצומצמת, שאינה כוללת ברירות מחדל יחודיות עבור יצירת פרופיל חדש. חבילת התוכן המצורפת לחבילת שפה זו אינה תקינה, ומומלץ לא להשתמש בה.
 • ChatZilla הוא יחידה נפרדת בתוך התוכנה, ולכן תרגום שלו גרם בעבר לבעיות טכניות. בגרסה זו הוא לא מתורגם, וכן הגדרות ההעדפות שלו בלוח ההעדפות נשארו באנגלית, אך עם כיוון ימין לשמאל. יעשה מאמץ לשחרר גרסה מתורגמת של ChatZilla בשבועות הקרובים בנפרד.

תכונות כלליות

 • Composer, עורך ה-HTML של Mozilla, שופר, וכעת ניתן לשנות גודל של תמונה או טבלה על ידי גרירת השוליים שלהם עד להשגת הגודל הרצוי.
 • קלות ההפעלה שלמערכת סינון דואר הזבל שופרה.

בעיות ידועות

 • הצגת סיכום מדיניות הפרטיות של אתר (חלון מידע על הדף, לשונית "פרטיות", בתחתית החלון) לא פועלת.
 • חבילת התוכן (בתיבה התחתונה בחלון בחירת חבילת השפה והתוכן) אינה תקינה. בחירה בה עלולה לגרום לחלק מן המימשק להופיע באנגלית, או מיושר לשמאל, או צירוף התופעות. בשלב זה, מומלץ לבחור בחבילת השפה העברית וחבילת התוכן האנגלית.
 • יתכן שבתיבות דו שיח מסויימות יופיעו התוים "n\", פעם אחת או פעמיים.
 • מרבית ההגדרות בהן צריך להכניס שמות שרתים או נתונים אחרים באנגלית, כמו שרתי דואר או שרתים מתווכים, הן בכיוון שמאל-לימין. בחלק מן המקומות עדיין יש הגדרות של שרתים שכיוונן ימין לשמאל. מקומות אלה דווחו ל-mozilla.org (באג 157607).
 • בפנקס הכתובות, אם בוחרים באיש קשר מהחלק העליון של המסך מתוך פנקס הכתובות האישי, בפרטים של איש הקשר בחלק התחתון של המסך, הסעיף Display Name, אם קיים, באנגלית. תרגום חלק זה לעברית גורם לקריסה של Mozilla, ולכן הושאר באנגלית. הבעייה דווחה ל-mozilla.org (באג 206009).
 • בעת יצירת פרופיל חדש, הפרופיל החדש צריך להציג מימשק מתורגם במלואו לעברית, ללא יוצא מן הכלל, ומיושר לימין. בנוסף, קובץ הסימניות צריך להיות מאוכלס במספר סימניות ברירת מחדל. אם אחד ממרכיבים אלה חסר, מומלץ למחוק את הפרופיל החדש וליצור אותו מחדש. כדי להקטין את הסיכוי לתקלות, מומלץ ליצור פרופיל חדש מתוך תפריט כלים|החלף פרופיל, כאשר המימשק של הפרופיל הקיים כבר מתורגם.

סביר להניח שקיימות בעיות אחרות. נשמח לשמוע עליהן.

רוב העבודה נעשתה בעזרת MozillaTranslator 5.02 של הנריק לינגארד (אם אני מבטא את השם נכון). עריכה סופית של קבצי חבילת השפה נעשתה בעזרת UniPad, עורך Unicode שניתן למצוא בכתובת www.unipad.org.

©צחי אשר

Copyright © 1998-2003 The Mozilla Organization
and Hebrew localization team.
עודכן לאחרונה: 17/04/08