mozilla.org.il
דף ראשי
The Mozilla
Foundation
English
הצטרפות
פורום
חדשות מוזילה
כתיבה לפי התקן
Firefox
Thunderbird
תנאי הרשיון
תמיכה טכנית
שו"ת
וויקי
קישורים
הוראות למתרגמים
דווח על באג
יצירת קשר
חיפוש

SourceForge Logo

valid html 4.0

חבילת שפה עברית עבור Mozilla 1.4
גרסת חבילת שפה: 1.11

הערות הפצה

חבילת שפה זו מיועדת ל-Mozilla 1.4

 • חבילה זו כוללת תרגום מלא של ממשק המשתמש של Mozilla 1.4.
 • חבילה זו מכילה מספר תיקוני ניסוח, ועדכון של אחד מצילומי המסך במערכת העזרה.
 • כל קבצי העזרה שנכללו בגרסה 1.3 נמצאים גם בגרסה זו, בעדכונים הנדרשים. בנוסף, נוסף קובץ העזרה של הדואר, וקבצי עזרה נוספים.
 • חבילה זו מכילה חבילת תוכן מלאה, הכוללת ברירות מחדל יחודיות עבור יצירת פרופיל חדש.
 • עם כניסת המחשב האישי לשימוש נרחב החל מתחילת שנות השמונים, התרחב השימוש בסימן "-" (מינוס) כתחליף לסימן "־" (מקף), כמו למשל בביטוי "אף־על־פי־כן", או בצירוף "כ־5", וזאת משום שאין מקש המאפשר גישה נוחה לסימן זה במקלדת העברית, למרות שהתו קיים באוסף התוים העברי במחשב. באותו אופן, הוחלפו התווים ׳ (גרש) ו־״ (גרשיים, המשמשים בראשי תיבות) ב־' (אפוסטרוף) ו־" (מרכאות ישרות) בהתאמה. בחבילת שפה זו נעשה שימוש בתוים העבריים המקוריים במקום התחליפים השגויים, בעזרת כלי תוכנה המאפשרים גישה לתווים אלו. במקביל, אנו פועלים עם מכון התקנים הישראלי לשינוי תקן המקלדת העברית, כך שיכיל מקשים לתווים אלו.
 • ChatZilla הוא יחידה נפרדת בתוך התוכנה, ולכן תרגום שלו גרם בעבר לבעיות טכניות. בגרסה זו הוא לא מתורגם, וכן הגדרות ההעדפות שלו בלוח ההעדפות נשארו באנגלית, אך עם כיוון ימין לשמאל. יעשה מאמץ לשחרר גרסה מתורגמת של ChatZilla בשבועות הקרובים בנפרד.

תכונות כלליות

 • Composer, עורך ה-HTML של Mozilla, שופר, וכעת ניתן לשנות גודל של תמונה או טבלה על ידי גרירת השוליים שלהם עד להשגת הגודל הרצוי.
 • קלות ההפעלה שלמערכת סינון דואר הזבל שופרה.

בעיות ידועות

 • במפתח העזרה, חלק מן האותיות לא מכילות מונחים.
 • סרגל הכלים האישי (הסרגל השלישי), המכיל סימניות לגישה מהירה, עשוי להיות ריק, בעוד הסימניות שאמורות להיות עליו נגישות על ידי לחיצה על החץ שבקצה השמאלי של הסרגל (באג 218528).
 • מרבית ההגדרות בהן צריך להכניס שמות שרתים או נתונים אחרים באנגלית, כמו שרתי דואר או שרתים מתווכים, הן בכיוון שמאל-לימין. בחלק מן המקומות עדיין יש הגדרות של שרתים שכיוונן ימין לשמאל. מקומות אלה דווחו ל-mozilla.org (באג 157607)
 • בעת יצירת פרופיל חדש, הפרופיל החדש צריך להציג מימשק מתורגם במלואו לעברית, ללא יוצא מן הכלל, ומיושר לימין. בנוסף, קובץ הסימניות צריך להיות מאוכלס במספר סימניות ברירת מחדל. אם אחד ממרכיבים אלה חסר, מומלץ למחוק את הפרופיל החדש וליצור אותו מחדש. כדי להקטין את הסיכוי לתקלות, מומלץ ליצור פרופיל חדש מתוך תפריט כלים|החלף פרופיל, כאשר המימשק של הפרופיל הקיים כבר מתורגם.

סביר להניח שקיימות בעיות אחרות. נשמח לשמוע עליהן.

רוב העבודה נעשתה בעזרת MozillaTranslator 5.02 של הנריק לינגארד (אם אני מבטא את השם נכון). עריכה סופית של קבצי חבילת השפה נעשתה בעזרת UniPad, עורך Unicode שניתן למצוא בכתובת www.unipad.org.

©צוות הלוקליזציה העברית של Mozilla

Copyright © 1998-2003 The Mozilla Organization
and Hebrew localization team.
עודכן לאחרונה: 17/04/08