mozilla.org.il
דף ראשי
The Mozilla
Foundation
English
הצטרפות
פורום
חדשות מוזילה
כתיבה לפי התקן
Firefox
Thunderbird
תנאי הרשיון
תמיכה טכנית
שו"ת
וויקי
קישורים
הוראות למתרגמים
דווח על באג
יצירת קשר
חיפוש

SourceForge Logo

valid html 4.0

חבילת שפה עברית עבור Mozilla 1.5
גרסת חבילת שפה: 1.01

הערות הפצה

חבילת שפה זו מיועדת ל-Mozilla 1.5

 • חבילה זו כוללת תרגום מלא של ממשק המשתמש של Mozilla 1.5.
 • בחבילה זו חלון ההעדפות רחב יותר, כדי להתאים לתצורות מערכת המשתמשות בגופנים קטנים, כמו למשל 96DPI על Windows.
 • כל קבצי העזרה שנכללו בגרסה 1.4 נמצאים גם בגרסה זו, בעדכונים הנדרשים. בנוסף, נוסף קובץ עזרה המתאר את התמיכה בדואר מוצפן.
 • חבילה זו מכילה חבילת תוכן מלאה, הכוללת ברירות מחדל יחודיות עבור יצירת פרופיל חדש. בפרט, היא מכילה תיקון המאפשר לראות את התגובות לידיעות באתר ynet.co.il, שיראה בפרופיל חדש. להוספת התיקון לפרופיל קיים, הוסף את השורות הבאות אל הקובץ userContent.css הנמצא בתיקיית chrome שנמצאת תחת תיקיית הפרופיל שלך. ראה את הערות ההפצה למידע אודות מיקום ספריית הפרופיל במערכת ההפעלה שלך.
  iframe[src*="/TalkBacks_iframe/"] { width: 268px !important; height: auto !important; direction: rtl !important; }
  אם הקובץ userContent.css לא נמצא, צור אותו בעזרת עורך טקסט, כמו למשל Notepad.
 • עם כניסת המחשב האישי לשימוש נרחב החל מתחילת שנות השמונים, התרחב השימוש בסימן "-" (מינוס) כתחליף לסימן "־" (מקף), כמו למשל בביטוי "אף־על־פי־כן", או בצירוף "כ־5", וזאת משום שאין מקש המאפשר גישה נוחה לסימן זה במקלדת העברית, למרות שהתו קיים באוסף התוים העברי במחשב. באותו אופן, הוחלפו התווים ׳ (גרש) ו־״ (גרשיים, המשמשים בראשי תיבות) ב־' (אפוסטרוף) ו־" (מרכאות ישרות) בהתאמה. בחבילת שפה זו נעשה שימוש בתוים העבריים המקוריים במקום התחליפים השגויים, בעזרת כלי תוכנה המאפשרים גישה לתווים אלו. במקביל, אנו פועלים עם מכון התקנים הישראלי לשינוי תקן המקלדת העברית, כך שיכיל מקשים לתווים אלו.
 • ChatZilla הוא יחידה נפרדת בתוך התוכנה, ולכן תרגום שלו גרם בעבר לבעיות טכניות. בגרסה זו הוא לא מתורגם, וכן הגדרות ההעדפות שלו בלוח ההעדפות נשארו באנגלית, אך עם כיוון ימין לשמאל. יעשה מאמץ לשחרר גרסה מתורגמת של ChatZilla בשבועות הקרובים בנפרד.

תכונות כלליות

 • בודק האיות, שהוסף לראשונה בגרסה 1.4.1, נמצא גם פה. בשלב זה אין בדיקה בעברית.
 • ניתן להדפיס את רשימת הנספחים להודעת דוא"ל.
 • ניתן לסמן אוטומטית הודעות כנקראו, לאחר תאריך מסויים.
 • שיפורים רבים בעורך ה-HTML‏ Composer, כולל שליטה על שכבות, הזזה ושינוי גודל של עצמים בעזרת העכבר, ועוד.
 • שיפורים בגלישה עם לשוניות, כולל אפשרות לעבור בין קבוצות של לשוניות, ואפשרות להחליף את הלשונית הנוכחית בקבוצה של לשוניות.

בעיות ידועות

 • מרבית ההגדרות בהן צריך להכניס שמות שרתים או נתונים אחרים באנגלית, כמו שרתי דואר או שרתים מתווכים, הן בכיוון שמאל-לימין. בחלק מן המקומות עדיין יש הגדרות של שרתים שכיוונן ימין לשמאל. מקומות אלה דווחו ל-mozilla.org (באג 157607)
 • בעת יצירת פרופיל חדש, הפרופיל החדש צריך להציג מימשק מתורגם במלואו לעברית, ללא יוצא מן הכלל, ומיושר לימין. בנוסף, קובץ הסימניות צריך להיות מאוכלס במספר סימניות ברירת מחדל. אם אחד ממרכיבים אלה חסר, מומלץ למחוק את הפרופיל החדש וליצור אותו מחדש. כדי להקטין את הסיכוי לתקלות, מומלץ ליצור פרופיל חדש מתוך תפריט כלים|החלף פרופיל, כאשר המימשק של הפרופיל הקיים כבר מתורגם.

סביר להניח שקיימות בעיות אחרות. נשמח לשמוע עליהן.

רוב העבודה נעשתה בעזרת MozillaTranslator 5.02 של הנריק לינגארד (אם אני מבטא את השם נכון). עריכה סופית של קבצי חבילת השפה נעשתה בעזרת UniPad, עורך Unicode שניתן למצוא בכתובת www.unipad.org.

©צוות הלוקליזציה העברית של Mozilla

Copyright © 1998-2003 The Mozilla Organization
and Hebrew localization team.
עודכן לאחרונה: 17/04/08