About:config

מתוך וויקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

about:config היא כתובת מיוחדת, שכאשר היא נכתבת בשורת הכתובת של הדפדפן, היא מובילה לממשק שמאפשר עריכה של מאפיינים מתקדמים, לרבות אלו שאינם נכללים בממשק הסטנדרטי. כדי לגשת לדף זה מתוך Thunderbird, יש לפתוח את כלים > אפשרויות > מתקדם > לשונית "כללי" > כפתור "הגדר עורך" (שצריך להיות "עורך הגדרות" בגרסה הבאה). הקביעות המודגשות הן אלה השונות מברירות המחדל.

מומלץ לא לשחק עם מאפיינים אלו אם לא בטוחים בפעולתם.

להבדיל מהקבצים pref.js ו-user.js, מאפיינים שיוגדרו דרך about:config יכנסו לפעולה מיידית, ולא ידרשו הפעלה מחדש של הדפדפן.

קישורים חיצוניים

How To Modify Hidden Preferences Using about:config (MozillaZine)

MozillaZine KB's list of preferences and what they do

תיעוד קרוב למלא של כל ההעדפות הקיימות (אנגלית)


תרמו לדף זה: תומר